วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2554

นายแพทย์ประเวศ วะสี/นักการศึกษาไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี


ชื่อ ประเวศ วะสี
วันเกิด 5 สิงหาคม พ.ศ. 2575

นักการศึกษา นักวิชาการ


บุคคลสำคัญของไทยอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทหลาย ๆ ด้าน ทั้งในการการศึกษา ท่านได้ผลักดันการปฎิรูปการศึกษา และขับเคลื่อนทิศทางการแก้ไขปัญหาประเทศชาติในยุค พ.ศ. นี้ นับว่าท่านคือนักปฎิรูปโดยแท้
โดยเฉพาะในด้านการศึกษาท่านนายแพทย์ประเวศ วะสี ท่านได้เขียนบทความและแนวคิดมากกมายเกี่ยวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งท่านให้ความสำคัญกับการศึกษาอย่างมาก และการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของท่านคือ การพัฒนาตรงที่จิตวิญญาณความเป็นไทย ความเป็นมนุษย์ตรงนี้สำคัญที่สุด
สำหรับผู้ที่สนใจแนวคิดของท่าน ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี สามารถหาอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือและบทความต่าง ๆ ได้ เช่น หนังสือปฏิรูปการศึกษาสร้างสรรค์ภูมิปัญญา บรรยายพิเศษต่าง ๆ ในเว็บ youtube เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น