วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553

จันทร์สม สายธารา/ศิลปินพื้นบ้าน

ศิลปินพื้นบ้าน...ขับซอ


ชื่อ จันทร์สม สายธารา
วันเกิด 1 เมษายน พ.ศ. 2475
อาชีพ ศิลปินพื้นบ้าน
ประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่

แม่จันทร์สม ศิลปินซอพื้นบ้านเมืองเหนือ.....
นับเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านของประเทศ.....
ที่ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านด้วยการขับซอแบบล้านนา....
ทำให้การขับซอเป็นที่แพร่หลาย......
ตลอดจนแม่จันทร์สม สายธารา ยังได้รับการยกย่องเชิดชู....
เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาเพลงพื้นบ้าน ปี 2539....
นับว่าเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านที่ลูกหลายชาวไทยควรค่าก็การรู้จักและการจดจำ.....
ศิลปินพื้นบ้านล้านนา

ขอบคุณภาพประกอบจาก
http://hi5.com/friend/photos/displayPhotoUser.do?photoId=4378434190&ownerId=484194970&albumId=371594151

คำผาย นุปิง/ศิลปินแห่งชาติ

ศิลปินซอเมืองน่าน....


ชื่อ คำผาย นุปิง
วันเกิด 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2463
อาชีพ ศิลปินพื้นบ้าน
ประเทศไทย
จังหวัดน่าน
ประเภท ขับซอ

พ่อคำผาย ศิลปินพื้นบ้านล้านนา....ผู้ขับร้องซอ...แบบเมืองน่าน....
นับเป็นบุคคลสำคัญอีกท่านของประเทศไทย...
เนื่องด้วยประเทศไทยเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลาย.....
ศิลปินพื้นบ้าน...เป็นนักแสดงอีกประเภทที่รักษาความเป็นท้องถิ่นไว้อย่างสมบูรณ์....
พ่อคำผายได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ คือ รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(การแสดงพื้นบ้าน - ขับซอ)......
นับว่าเป็นบุคคลสำคัญที่ควรค่าแก่การจดจำ....
และร่วมกันสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาติต่อไป...คือ...การขับซอ......
ศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดง.....

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก

คุณ championlove7 : youtube.com

เพชรา เชาวราษฎร์/นางเอกในตำนาน

นางเอกนัยต์ตาหยาดน้ำผึ้ง......


ชื่อ เพชรา เชาวราษฎร์
วันเกิด 19 มกราคม พ.ศ. 2486
อาชีพ นักแสดง
ประเทศไทย
ซุปเปอร์สตาร์

คุณเพชรา ดาราไทยอีกท่าน...ที่มีชื่อเสียงสุดๆ .....
เป็นดาราในดวงใจของชาวไทย.......
ซึ่งผลงานการแสดงของท่านมีมากมายหลายเรื่อง.....เรื่องที่โด่งดังสุดๆ ก็อย่างเรื่อง เงิน เงิน เงิน...
มนต์รักลูกทุ่ง.....
ซึ่งนับเป็นดาราที่สร้างชื่อเสียงให้วงการบันเทิงไทยโด่งดัง...ไปถึงต่างประเทศ.....
และความนิยมในตัวคุณเพชรายังมีอยู่ในคนไทยทุกคน.....
นับเป็นดาราไทยอีกท่าน...ที่ควรค่าแก่การเคารพยกย่อง....
เป็นดาวแห่งวงการบันเทิง....ตลอดไป...

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก

http://board.goosiam.com/html/0122401.html

มิตร ชัยบัญชา/ดาราในตำนาน

หนึ่งในดาราไทยที่โด่งดังสุดขีด....ในวงการบันเทิงไทย


ชื่อ มิตร ชัยบัญชา
วันเกิด 28 มกราคม พ.ศ. 2477

อาชีพ นักแสดง

ประเทศไทย

ซุปเปอร์สตาร์


คุณมิตร ชัยบัญชา สุดยอดศิลปินนักแสดงแห่งยุค...ที่ถือได้ว่าเป็นที่สุดของสุด...
ของวงการบันเทิงยุคนั้น...ผลงานการแสดงมีมากมายหลายเรื่อง.....
และแต่ละผลงานการแสดงต่างได้รับความชื่นชอบจากแฟนภาพยนตร์อย่างมาก...
จนสามารถสร้างรายได้มหาศาล.....
ภาพยนตร์ที่สร้างรายได้มากสุดๆ ก็อย่างเช่น เรื่อง เงิน เงิน เงิน.....
อินทรีแดง.......
ซึ่งนับว่าเป็นบุคคลสำคัญของวงการบันเทิงไทยอีกคนหนึ่ง...
ที่ควรค่าแก่การเคารพและการกล่าวถึงอยู่เสมอๆ......
เนื่องด้วยความสามารถทางด้านการแสดง......ที่น่าประทับใจ.....
และยังเป็นขวัญใจชาวไทยเสมอมา.......
นับว่าท่านผู้นี้....สมกับความเป็นซุปเอร์สตาร์ที่หาใครเปรียบมิได้....
มิตร ชัยบัญชา...ดาราตลอดกาล.....

ขอบคุณภาพประกอบจาก
http://board.goosiam.com/html/0122401.html